Croeso
 
 
 
Croeso i EventhireNW

Mae EventhireNW yn cynnig gwasanaeth bar symudol ar gyfer gwyliau, priodasau, partion, penblwyddi, bedyddiadau a digwyddiadau eraill mewn pebyll, neuaddau a mannau eraill ledled Gogledd Cymru a thu hwnt.

Ar ein safwe cewch fwy o wybodaeth am y gwasanaethau a gynigiwn:

 

Diolch am ymweld â’n safwe. Gobeithiwn i chi ganfod yr hyn oeddech eisiau, os na wnaethoch, cysylltwch â ni’n ddiymdroi.

E-mail Us Tell-a-friend Bookmark Page Print info@eventhire.org
Mr Dylan E Hughes, EventhireNW, 6 Plas Main, London Road, Bodedern, LL653TN
[m] 07398221406 [e] eventhirenw@gmail.com

Website by Delwedd